O szkole

Profil szkoły

Misja szkoły:

Hasło szkoły:

        SZKOŁA OTWARTA

Kim jesteśmy?

        Jesteśmy szkołą, która rozwija i uczy uczniów tolerancji i szacunku dla rówieśników, rodziców, nauczycieli i ludzi starszych. Kształtujemy i promujemy nawyki zdrowego stylu życia i harmonijnego współistnienia ze środowiskiem naturalnym. Rozwijamy indywidualne zainteresowania uczniów, z wielkim zaangażowaniem przekazujemy uczniom wiedzę i rozwijamy ich umiejętności. 

Co chcemy osiągnąć i co proponujemy?

          Dbamy o bezpieczeństwo wychowanków, chronimy ich przed niebezpieczeństwami współczesności i przygotowujemy do uczestniczenia w życiu społecznym.

Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi

          Jesteśmy małą placówką, w której dzieci nie są anonimowe. Każde  pozytywne i niepożądane zachowania uczniów są zauważane i wychwytywane na bieżąco przez nauczycieli. Mamy dobry kontakt z rodzicami naszych uczniów, którzy czynnie uczestniczą w życiu szkoły. 

Jakie wartości są dla nas szczególnie cenne?

        Wychowanie człowieka: kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, Ojczyzną.

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
    Dobrowoda 26
    28 -100 Busko Zdrój
  • Tel i fax: 413781525

Galeria zdjęć