Nowy adres e-mail

Od dnia 07.08.2014r funkcjonuje nowy adres skrzynki szkolnej. Wszelką korespondencję prosimy kierować:

sp_dobrowoda@wp.pl

Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie
  Dobrowoda 26
  28 -100 Busko Zdrój
 • Tel i fax: 0413781525

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie

Drodzy odwiedzający;

na tej stronie  zamieszczamy informacje i wiadomości z życia naszej Szkoły, w galeri  zdjęcia z uroczystości szkolnych i róznego rodzaju wydarzeń związanych z naszą Szkołą, zdjęcia sal lekcyjnych, plan lekcji, ogłoszenia itd. Mamy nadzieję, że strona okaże się przydatna i życzymy miłego surfowania.

Nowy adres skrzynki szkolnej: sp_dobrowoda@wp.pl

Data i czas

Czwartek 26.03.2015

Licznik

Ilość odwiedzin: 298591

Wiadomości

 • Mini Piłka Nożna Chłopców

  W dniu 16 marca odbyły się zawody w Mini Piłkę Nożną Chłopców na szczeblu powiatowym.

  W zawodach brały udział zespoły z Wiślicy, Buska i Dobrowody. Naszą szkołę godnie reprezentowali   chłopcy z kl. IV –VI zdobywając IV msc.

 • Brawo Kamil

  Kamil Skotnicki i Maciej Czekaj 12 marca 2015roku godnie reprezentowali Szkołę Podstawową  w Dobrowodzie w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uczniowie musieli opanować wszechstronną wiedzę dotyczącą min. przepisów, sprzętu pożarniczego, ochrony przeciwpożarowej, nowinek technicznych, działalności  Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, ich historii, wyposażenia, umundurowania, dystynkcji itp.

 • "Dni Przyjaciół Lasu"

  "Dni Przyjaciół Lasu", pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Bronisława Komorowskiego


  Jest to ogólnopolska akcja mająca na celu przybliżenie wszystkim wiedzy o polskich lasach oraz ludziach, którzy o nie dbają. Zaangażowanie Prezydenta RP w projekt Dni Przyjaciół Lasu jest wyrazem uznania dla działań Towarzystwa Przyjaciół Lasu i wsparcia dla idei organizowanych obchodów oraz towarzyszących im konkursów, które promują wśród dzieci i młodzieży szkolnej proekologiczne zachowania.

 • Dzień Kobiet

  W dniu 9 marca  w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji święta kobiet. Część artystyczna została przygotowana przez uczniów klasy IV.

          Scenariusz akademii w sposób humorystyczny przedstawił kobiety w różnych rolach życiowych. Mogliśmy podziwiać kobiety- sportowców, kobietę w roli żony oraz pokaz mody dla pań uczących w naszej szkole. Na zakończenie uroczystości uczennice z klasy II zaprezentowały układ taneczny, natomiast Piotr Nowak zaśpiewał piosenkę w języku angielskim. 

 • Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego

  Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dobrowodzie na rok szkolny 2015/2016 rozpoczęta.

   Zapraszamy po odbiór kart zgłoszenia do dyrektora szkoły.

 • Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
  w Szkole Podstawowej w Dobrowodzie
  na rok szkolny 2015/2016


  Podstawa prawna:
  1.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
  2.   Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) - z art. 14 ust. 1a
  3.   Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1265)
  1.   Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 7)
  § 1
  SKŁADANIE WNIOSKÓW
  1.     Rodzice dzieci przyjętych, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie od 02 do 13 marca 2015r. do. (art.20w ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013)
  2.    Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) –  złożony u dyrektora szkoły  (art. 20s ust.1 w/w ustawy)        
  3.    Wniosek o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego  może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli, we wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych, w porządku od najbardziej preferowanego (art.20za ust. 1 i 2 w/w ustawy)  
  § 2
  ZASADY  PRZYJĘĆ
  1.      Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  w Dobrowodzie , przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat, zamieszkałe na terenie gminy  Busko-Zdrój  (art.20c ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)
  2.      Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek  odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  
  3.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 8 roku życia. (art. 14 ust. 1a Ustawa z dnia 19 marca 2009 r.)
  4.      W oddziale przedszkolnym 25 dzieci.
  § 3
   POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ
   1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art.20zb ust.1 ustawy z dnia 06.12.2013)     
  2.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie obwodu szkoły  niż liczba wolnych miejsc w  oddziale przedszkolnym, komisja  - po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu - w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art.20c ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013.
  W pierwszym etapie rekrutacji pod uwagę brane są łącznie następujące kryteria:

 • Międzynarodowy konkurs matematyczny PANGEA

   W tym roku nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do konkursu, którego założeniem jest propagowanie matematyki wśród dzieci i młodzieży. Konkurs Matematyczny Pangea przeprowadzany jest w 17 krajach europejskich, ma na celu zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką, ocenić poziom wiedzy, rozwijać ich zdolności i nagradzać najlepszych. Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula.

 • Program edukacyjny "Trzymaj formę"

  W roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do programu edukacyjnego
   „TRZYMAJ FORMĘ!”

   

  Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety,   w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie
  Dobrowoda 26
  28 -100 Busko Zdrój
 • Tel i fax: 0413781525

Galeria zdjęć